מאחורי כל ילד שמאמין בעצמו, עומד הורה שהאמין בו קודם