top of page

מאחורי כל ילד שמאמין בעצמו, עומד הורה שהאמין בו קודם

כמו גדולים - גם אנחנו יכולים,
חוברת לקראת הכניסה לגן העירוני 

ספר פעילות ייחודי ואינטראקטיבי המשלב בתוכו
חוברת פעילות לילדים ומדריך הכנה להורים לקראת הכניסה לגן העירוני החדש.

לחצו להזמנות מרוכזות
עבור רשויות/גנים/ועדים

הצטרפו להצלחה - 
״מרגישים את כיתה א׳ באויר״
חוברת פעילות חוויתית אינטראקטיבית
לילדים העולים לכיתה א׳ -

המדריך מעניק לכם, ההורים, מגוון כלים להתמודדות מיטבית עם המעבר של הילד/ה מהגן לבית הספר.

לחצו להזמנות מרוכזות
עבור רשויות/בתי ספר/גנים/ועדים

bottom of page