top of page

מן התקשורת

הלימודים בפתח:
כך נסייע לילדינו

שיעורי בית
של מי הם בכלל?

משדר בנושא סקרנות מינית בגיל הילדות -
ברדיו החברתי הראשון

רדיו חברתי.png

בחנו את עצמכם
האם הילד מוכן לכיתה א'?

מדוע חשוב
לבא ליום הורים?

גלי ראיון ברדיו קול הים האדום - גלי אורן
00:00
bottom of page