top of page

יעוץ פרטני

יעוץ פרטני - בקליניקה מתקיימות הדרכות הורים פרטניות ויעוץ

לילדים ומתבגרים בנושאים רגשיים, חברתיים ולימודיים.

הדרכת הורים

עוזרת לבחון את דרכי ההתמודדות שלנו ביחסים עם ילדינו. היא נועדה לסייע להורים למצוא את הדרך הנכונה להם כמשפחה, בכל הקשור לחינוך וגידול הילדים. בהדרכה לומדים לבחור ב"שפה" חדשה המתאימה למשפחה עצמה ומאפשרת יחסים בריאים, נעימים ומיטביים בבית.

יעוץ לילדים ולמתבגרים

התמקדות בקושי איתו הילד/המתבגר מתמודד וקביעת מטרה משותפת הניתנת למדידה ומוסכמת על ההורים והילד.

במהלך המפגשים, באמצעות כלים התנהגותיים-קוגניטיביים וכלים הלקוחים מהפסיכולוגיה החיובית, מסייעים לילד או למתבגר, להגיע למטרה שהציב לעצמו.

bottom of page