top of page

מרגישים את כיתה א׳ באויר

חוברת לקראת המעבר לכיתה א׳

מרגישים את כיתה א' באוויר-חוברת פעילות חווייתית אינטראקטיבית ומדריך להורים המלווה

.'אתכם במסע המשותף לכיתה א

החוברת מתמקדת בהכנה רגשית-חברתית של הילד ושל הוריו

לקראת המעבר לכיתה א' ומסייעת בתהליך ההסתגלות למערכת הבית ספרית.

היא מאפשרת לילד לחוות ולהכיר מראש את השלבים השונים של המעבר

החל מהדרך לבית הספר, היום הראשון בכיתה, ארגון הילקוט, הקשר עם המורה והתלמידים ועוד.

New Video

New Video

צפייה בסרטון

המדריך מעניק לכם, ההורים, מגוון כלים להתמודדות מיטבית עם המעבר של הילד/ה מהגן לבית הספר.

הצטרפו גם אתם לרשימת הערים והרשויות המקומיות השותפים להענקת החוברת "מרגישים את כיתה א' באוויר" כשי לילדים ולהורים העולים לכיתה א'. בכך, תהיו שותפים לצעד הראשון של הילדים והוריהם בכניסה לבית הספר.

סרטונים לילדים והורים-לקראת כיתה א'

bottom of page